Languages

بازیابی رمز عبور

ایمیل خود را وارد کنید

ورود به حساب کاربری


تیم ما
تیم ما

تیم ما

 

حمید رضا هاشمی

معاونت فنی و مهندسی و عضو هیئت مدیره

محسن مسجد جامعی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمد رضا سمندی

عضو هیئت مدیره

محسن طاهری

مدیر نرم افزار و عضو هیئت مدیره

رضا گلشن

مدیر کل پروژه ها و معاونت بازرگانی

فرشاد اژدر

مدیر دپارتمان وب و موبایل

محسن دمیرچی لو

مدیر استقرار و پشتیبانی

سونیا ظهیرالدینی

مدیر مالی و اداری

محمد مهدی جعفری

کارشناس بازاریابی و فروش

مهدی جهانی نیا

پشتیبان ارشد فنی

محمد آرون تن

پشتیبان فنی

رسول علیخانی

پشتیبان فنی

علی رضا میرزایی

پشتیبان فنی

احمد سلاجقه

پشتیبان فنی

میلاد کریمی

پشتیبان فنی

مریم بهرامی زاده

پشتیبان ارشد فنی پروژه همراه اول

مرتضی عاشوری

کارشناس پشتیبانی

احسان محمدرضایی

مدیر بخش ارزش افزوده

 

حمید رضا هاشمی

معاونت فنی و مهندسی و عضو هیئت مدیره

محسن مسجد جامعی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمد رضا سمندی

عضو هیئت مدیره

محسن طاهری

مدیر نرم افزار و عضو هیئت مدیره

رضا گلشن

مدیر کل پروژه ها و معاونت بازرگانی

فرشاد اژدر

مدیر دپارتمان وب و موبایل

محسن دمیرچی لو

مدیر استقرار و پشتیبانی

سونیا ظهیرالدینی

مدیر مالی و اداری

محمد مهدی جعفری

کارشناس بازاریابی و فروش

مهدی جهانی نیا

پشتیبان ارشد فنی

محمد آرون تن

پشتیبان فنی

رسول علیخانی

پشتیبان فنی

علی رضا میرزایی

پشتیبان فنی

احمد سلاجقه

پشتیبان فنی

میلاد کریمی

پشتیبان فنی

مریم بهرامی زاده

پشتیبان ارشد فنی پروژه همراه اول

مرتضی عاشوری

کارشناس پشتیبانی

احسان محمدرضایی

مدیر بخش ارزش افزوده

 

حمید رضا هاشمی

معاونت فنی و مهندسی و عضو هیئت مدیره

محسن مسجد جامعی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمد رضا سمندی

عضو هیئت مدیره

محسن طاهری

مدیر نرم افزار و عضو هیئت مدیره

رضا گلشن

مدیر کل پروژه ها و معاونت بازرگانی

فرشاد اژدر

مدیر دپارتمان وب و موبایل

محسن دمیرچی لو

مدیر استقرار و پشتیبانی

سونیا ظهیرالدینی

مدیر مالی و اداری

محمد مهدی جعفری

کارشناس بازاریابی و فروش

مهدی جهانی نیا

پشتیبان ارشد فنی

محمد آرون تن

پشتیبان فنی

رسول علیخانی

پشتیبان فنی

علی رضا میرزایی

پشتیبان فنی

احمد سلاجقه

پشتیبان فنی

میلاد کریمی

پشتیبان فنی

مریم بهرامی زاده

پشتیبان ارشد فنی پروژه همراه اول

مرتضی عاشوری

کارشناس پشتیبانی

احسان محمدرضایی

مدیر بخش ارزش افزوده

 

حمید رضا هاشمی

معاونت فنی و مهندسی و عضو هیئت مدیره

محسن مسجد جامعی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمد رضا سمندی

عضو هیئت مدیره

محسن طاهری

مدیر نرم افزار و عضو هیئت مدیره

رضا گلشن

مدیر کل پروژه ها و معاونت بازرگانی

فرشاد اژدر

مدیر دپارتمان وب و موبایل

محسن دمیرچی لو

مدیر استقرار و پشتیبانی

سونیا ظهیرالدینی

مدیر مالی و اداری

محمد مهدی جعفری

کارشناس بازاریابی و فروش

مهدی جهانی نیا

پشتیبان ارشد فنی

محمد آرون تن

پشتیبان فنی

رسول علیخانی

پشتیبان فنی

علی رضا میرزایی

پشتیبان فنی

احمد سلاجقه

پشتیبان فنی

میلاد کریمی

پشتیبان فنی

مریم بهرامی زاده

پشتیبان ارشد فنی پروژه همراه اول

مرتضی عاشوری

کارشناس پشتیبانی

احسان محمدرضایی

مدیر بخش ارزش افزوده

 

حمید رضا هاشمی

معاونت فنی و مهندسی و عضو هیئت مدیره

محسن مسجد جامعی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمد رضا سمندی

عضو هیئت مدیره

محسن طاهری

مدیر نرم افزار و عضو هیئت مدیره

رضا گلشن

مدیر کل پروژه ها و معاونت بازرگانی

فرشاد اژدر

مدیر دپارتمان وب و موبایل

محسن دمیرچی لو

مدیر استقرار و پشتیبانی

سونیا ظهیرالدینی

مدیر مالی و اداری

محمد مهدی جعفری

کارشناس بازاریابی و فروش

مهدی جهانی نیا

پشتیبان ارشد فنی

محمد آرون تن

پشتیبان فنی

رسول علیخانی

پشتیبان فنی

علی رضا میرزایی

پشتیبان فنی

احمد سلاجقه

پشتیبان فنی

میلاد کریمی

پشتیبان فنی

مریم بهرامی زاده

پشتیبان ارشد فنی پروژه همراه اول

مرتضی عاشوری

کارشناس پشتیبانی

احسان محمدرضایی

مدیر بخش ارزش افزوده

 

حمید رضا هاشمی

معاونت فنی و مهندسی و عضو هیئت مدیره

محسن مسجد جامعی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

محمد رضا سمندی

عضو هیئت مدیره

محسن طاهری

مدیر نرم افزار و عضو هیئت مدیره

رضا گلشن

مدیر کل پروژه ها و معاونت بازرگانی

فرشاد اژدر

مدیر دپارتمان وب و موبایل

محسن دمیرچی لو

مدیر استقرار و پشتیبانی

سونیا ظهیرالدینی

مدیر مالی و اداری

محمد مهدی جعفری

کارشناس بازاریابی و فروش

مهدی جهانی نیا

پشتیبان ارشد فنی

محمد آرون تن

پشتیبان فنی

رسول علیخانی

پشتیبان فنی

علی رضا میرزایی

پشتیبان فنی

احمد سلاجقه

پشتیبان فنی

میلاد کریمی

پشتیبان فنی

مریم بهرامی زاده

پشتیبان ارشد فنی پروژه همراه اول

مرتضی عاشوری

کارشناس پشتیبانی

احسان محمدرضایی

مدیر بخش ارزش افزوده

اطلاعات تماس
آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی، جنب هتل سیمرغ، بن بست دلبسته، پلاک ۵ ، طبقه اول
تلفن: ٨٤٣٧٣٠٠٠ دور نگار: ٨٤٣٧٣۹۹۹ کد پستی: ٣٤٦٣٤-۱۵۱۱٧ ایمیل: info(at)telc.ir
TelC | شرکت دانش بنیان ارتباطات بین المللی تل سی، تولید کننده نرم افزارهای مرکز تماس و مرکز تلفن